Welke zorg wordt geboden?

Wij streven naar een belevingsgerichte, ondersteunende en waar mogelijk activerende, dagbesteding.
Voorop staat het individu.

Het aantal zorgvragers wordt bewust klein gehouden om de persoonlijke begeleiding te optimaliseren. Deelnemers kunnen activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen zonder dat er eisen gesteld worden aan werktempo en kwaliteit van de productie.
Maar deelnemers kunnen ook komen voor een dagbesteding waarbij genieten van natuur, rust en ruimte een groter belang is dan de activiteiten. Bijvoorbeeld om even op adem komen na een stressvolle werksituatie en vanuit deze rust weer de draad oppakken.
We proberen cliënten mogelijkheden aan te bieden om hun tijd te structureren in een ontspannen sfeer en gezonde omgeving. Humor, zelfspot, respect en warmte zijn volop aanwezig.

De verschillende doelgroepen waaraan wij zorg kunnen bieden zijn mensen met:
 • een psychische hulpvraag
 • een verstandelijke beperking
 • een lichamelijke beperking
 • ouderen

  De combinatie van mensen uit verschillende doelgroepen geeft een positieve wisselwerking. Zij kunnen met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

  Hoe de vorm van de zorg er uit komt te zien bepalen we in overleg. We gaan met zorgvrager en begeleider om de tafel zitten en bekijken de mogelijkheden van de activiteiten en werkzaamheden en ook over het aantal in te vullen dagdelen. De afspraken worden vastgelegd in een contract. Naar behoefte zal er tussentijdse rapportage worden gegeven.

  Wij proberen ons zo flexibel mogelijk naar de cliënt op te stellen. Daarbij bewaken we het laagdrempelige en vrije karakter hetgeen volgens ons de charme van de zorgboerderij is.

  De Zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB, er is een onderaannemerschap met BOOGH in Harmelen en Amerpoort.

  Het jaarverslag ligt ter inzage of kan op verzoek toegestuurd worden